۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

Vulgarization

سید حسین نصر (حفظه الله) در کتاب "معرفت و امر قدسی" می گوید "vulgarization" در فرانسه به معنی عامه فهم کردن یک معرفت یا موضوع سخت است و در انگلیسی به معنی مبتذل کردن. بعد می گوید که این دو در عالم واقع به دنبال هم می آیند. یعنی زمانی که شما مثلا یک امر روحانی را که فهم آن نیاز به معرفت خاص دارد تنزیل می دهید برای آن که عامه فهمش کنید، مبتذل می شود. این ها را گفتم تا برسیم به حکایت دوستمان آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران.
عمیقا اتفاق بالا در مورد حرف ایشان در ارتباط با زلزله صدق می کند. وقتی ایشان از تریبون نماز جمعه، تریبونی که جای گفتن درس های خاص حوزوی نیست، می آید و یک درس قرآنی را تا این حد تنزل می دهد که : روسری تان را درست کنید تا زلزله نیاید، معلوم است که مضحکه ی عام می شود.آقای صدیقی به گونه ای این مسئله را عنوان کرده که انگار خدا زلزله می فرستد و بعد هم نامه ای پشتش از آسمان می آید که: این هم جواب بی عفتی شما. آن جنبش محترم که در غرب ایجاد شد تحت عنوان "بوب کوئک" محصول ارائه ی این تصویر ابلهانه از معارف دینی ماست. حال بیا و برای یک عده که تنها هدف شان خندیدن و مسخره کردن است توضیح بده که ولله این طور نیست.
 این روزها دفاع از بعضی چیزها سخت شده. مخصوصا وقتی عده ای می آیند و لطیفه وار آن را برای مردم می گویند. خیلی وقت ها آدم ترجیح می دهد سکوت کند.